MENY

Disputas om Parkinsons sykdom

Onsdag 20. november 2013 vil Dominik Piston disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Dominik Piston forsvarer avhandlingen:

“Interaction partners and oxidation dependent complex formation of the Parkinson’s disease associated protein DJ-1”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Tema for prøveforelesningen er: “The interplay between genetics and environment in Parkinson’s disease”.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164. Disputasen blir ledet av instituttleder Gro Johnsen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap. 

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.