MENY

Disputas om pasientmedvirkning

Liv-Helen Heggland disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger. Heggland har forsket på pasienters medvirkning i beslutninger ved planlagt kirurgisk behandling.

Nye lover og reguleringer har gitt pasienter flere rettigheter i forbindelse med behandling. Gjennom pasientrettighetsloven har pasienter rett til å gi og få informasjon, til å velge blant mulig behandlingsalternativ og til å delta i beslutninger ved egen behandling.

I avhandlingen, som har tittelen «Pasientmedvirkning i beslutninger ved kirurgisk behandling» har Liv-Helen Heggland kartlagt pasienters og helsepersonells holdninger til pasientmedvirkning. Hun har også utarbeidet og testet et spørreskjema for å måle pasientmedvirkning i beslutninger ved kirurgisk behandling.

Mye informasjon på kort tid
Studien til Heggland viser at pasientene får mye informasjon på kort tid, både av leger og sykepleiere, før et kirurgisk inngrep. Pasientene har også mange ubesvarte spørsmål etter konsultasjon med legen.

Samtidig finner Heggland at både pasienter, leger og sykepleiere gjennomgående er positive til pasientmedvirkning; leger litt mer enn sykepleiere.

Les mer om forskningen 

Fagutviklingssykepleier ved SUS
Liv-Helen Heggland er 57 år og fra Stavanger. Hun er utdannet sykepleier (1978) fra Sanitetsforeningens sykepleieskole i Stavanger. Hun er også utdannet intensivsykepleier (1981) og operasjonssykepleier (1987) fra Høgskolen i Stavanger. Hun har også grunnfag i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen (1999), og Ex.phil fra UiS (2000). I tillegg har hun en praktisk pedagogisk utdanning fra UiS (2004) og en master i endringsledelse fra UiS (2005).

Liv-Helen Heggland er ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) som fagutviklingssykepleier på operasjonsavdelingen.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Disputas og prøveforelesning
Disputasen finner sted i Kjell Arholms hus, Auditorium A1, Universitetet i Stavanger. Prøveforelesningen er klokka 10.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er «Hvordan kan sykepleieren i sitt daglige arbeid øke pasientens medvirkning til sykepleie og behandling, og hvilke etiske dilemmaer kan dette medføre?»

Bedømmelseskomité har bestått av professor Arnulf Kolstad, NTNU, førsteamanuensis Mona Ringdal, Göteborgs universitet og professor Berit Brinchmann, UiS.

Hovedveileder for Heggland har vært professor Kjell Hausken, UiS. Medveiledere har vært professor Aslaug Mikkelsen og professor Torvald Øgaard, UiS.

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesning og disputas.