MENY

Disputas om planteprotein

Tirsdag 25. august 2015 vil Ann Kristin Bue disputera for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Bue forsvarer avhandlinga «Characterization of the Lil3 protein during deetiolation». 

Alle interesserte er velkomne både til prøveførelesing kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Emne for prøveførelesinga er: «Evolution of the light harvesting proteins».

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164. Gro Johnsen, leiar av Institutt for matematikk og naturvitskap, er vertskap for disputasen.