MENY

Disputas om reservoarteknologi

Tirsdag 10. desember 2013 vil Yingfang Zhou disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Yingfang Zhou forsvarer avhandlingen «Pore Scale Modeling of Capillary Pressure Curve in 2D Rock Images».

Zhou har i sitt doktorgradsarbeid utviklet en ny metode for poreskalamodellering for å beregne kapillartrykkskurver i realistisk poregeometri fra segmenterte mikroskopbilder av bergarten i et oljereservoar. 

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Oppgitt emne for prøveforelesningen: «Three phase displacement mechanism observed in micromodels».

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.
 

Stipendiat Yingfang Zhou

Stipendiat Yingfang Zhou (Foto: IRIS)