MENY

Disputas om rettsvitenskapelige granskinger av massegraver

Kirsten Voigt Juhl forsvarer sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS 26. og 27. oktober 2015.

Juhl, som er arkeolog, har selv deltatt i rettsvitenskapelige granskinger av massegraver i Bosnia-Herzegovina og bruker sin arkeologiske kompetanse som innfallsport til emnet som behandles i avhandlingen. Avhandlingen fokuserer på slike granskinger som sosialt fenomen, der de har til formål å rette opp overgrep begått under voldelig konflikt og forsone ulike grupper etter konflikten.

Avhandlingen hennes har tittelen “Societal Safety, Trust and the Investigation of Modern Mass Graves”.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesningen mandag 26. oktober kl 13 og til disputas tirsdag 27. oktober kl 9 i Kjølv Egelands hus C-101.

Tema for prøveforelesningen er “Culture as a determinant of trust: The case of present-day Bosnia-Herzegovina

Professor Odd Einar Olsen ved UiS har vært hovedveileder.

Disputasen blir ledet av dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Bedømmelseskomiteen består av professor J. Peter Burgess ved Institutt for fredsforskning, Dr. Irna Van der Molen ved Universitetet i Twente, Nederland og professor Preben Lindøe ved UiS.