MENY

Disputas om risikomatrisens tiltrekningskraft

Lene Jørgensen disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 25. august 2017.

Hun forsvarer avhandlingen The appeal, use and effects of the risk matrix: Risk communication in an inter-organizational project.

Utbredt innen ulike fagområder

Avhandlingen analyserer risikomatrisen og gjør rede for dens utbredelse innenfor ulike fagområder og årsaker til at den appellerer til så mange forskjellige typer brukere. 

Avhandlingen avdekker videre praksis knyttet til risikomatrisen i et inter-organisatorisk prosjekt og effekter denne praksisen har på risikostyring. De identifiserte mønstrene for anvendelse handler først og fremst om forhold som fremmer det inter-organisatoriske samarbeidet og prosjektets utvikling. Avhandlingen viser at denne formen for anvendelse medfører ulike spenningsforhold og potensielle uintenderte effekter på risikostyring. 

Velkommen til disputas

Professor emeritus Preben Hempel Lindøe ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Torvald Øgaard ved UiS har være medveileder.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Kunngjøring for disputas

Lene Jørgensen