MENY

Disputas om risikostyring i olje og gass

Alireza M. Gelyani disputerer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tirsdag 9. desember 2014.

Alireza M. Gelyani forsvarer avhandlingen "Contributions to Risk Management – Safety, Econonmics & Uncertainty Treatment in Risk-Informed Decision-Making".

Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Stavanger.

Disputasen avholdes ved Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus, inngang sør, rom E-164 kl. 12.15.

Den forutgående prøveforelesningen starter kl. 10.00, samme sted. Tema for prøveforelesningen er "Different perspectives on how to implement ALARP. Review and discussion".

Disputasen blir ledet av Eric Brun, Universitetet i Stavanger, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Opponenter er professor Kurt Petersen, Universitetet i Lund, førsteamanuensis Marie Steen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og førsteamanuensis Atle Øglend, Universitetet i Stavanger. 

Alle interesserte er velkomne. 

Portrett av Alireza Moharamzadeh Gelyani

Alireza Moharamzadeh Gelyani