MENY

Disputas om rørinspeksjon under vann

Fredag 3. mai 2013 vil Jasper Ahamefula Agbakwuru disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Evensen forsvarer avhandlingen: “Methods for Close-Visual Inspection of Pipelines in Muddy Water”.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.
Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Avhandlingen er tilgjengelig på universitetsbiblioteket.