MENY

Disputas om samfunnsansvar i reiselivsbedrifter

Anethe Sandve disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tirsdag 28. mars 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Decision-making and corporate responsibility in the hospitality industry.

Tema for doktorgradsarbeidet er beslutningsprosesser knyttet til samfunnsansvar i hotell og reiselivsbedrifter. Sandve har undersøkt ulike faktorer som påvirker lederes beslutning om å sertifisere bedriftene, blant annet hvordan viktige interessegrupper påvirker valget. Studien tar utgangspunkt i teori om at lederne handler som rasjonelle aktører, men ser og på beslutningene knyttet til sertifisering som et etisk valg.

Studien tar for seg mer inngående forholdet mellom hva lederne tror viktige interessegrupper ønsker, og ledernes  påfølgende vilje til å innordne seg disse forventingene.  

Professor Torvald Øgaard ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Einar Marnburg ved UiS har vært medveileder. 

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Kunngjøring for disputas

Anethe Sandve