MENY

Disputas om sikkerhet i veier og tunneler

Tirsdag 26. november 2013 vil Henrik Bjelland disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Henrik Bjelland forsvarer avhandlingen:

“Engineering Safety. With applications to fire safety design of buildings and road tunnels”

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Oppgitt emne for prøveforelesningen er: “The engineering dilemma: Which technical solutions best resolve fire/life safety problems in highly complex underground structures”.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.