MENY

Disputas om sikkerhetsstyring av kraftnett

Ruth Østgaard Skotnes forsvarer sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS fredag 2. oktober 2015.

Skotnes har i sin avhandling forsket på utfordringer for sikkerhetsstyring av nettselskaper på bakgrunn av økt bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til å overvåke, kontrollere og operere kraftforsyning.

Avhandlingen hennes har tittelen «Challenges for safety and security management of network companies due to increased use of ICT in the electric power supply sector».

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Emne for prøveforelesningen er: «How do emergent vulnerabilities influence societal safety in situations of simultaneous events? Discuss theoretical and methodological implications for research”.

Professor Ole Andreas Engen ved UiS har vært hovedveileder. Post doktor Lise Hellebø Rykkja ved Universitetet i Bergen har vært medveileder.  

Disputasen blir ledet av dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige faktultet. 

Bedømmelseskomiteen består av seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, Danmark, førsteamanuensis Eirik Albrechtsen fra NTNU og UiS-professor Siri Wiig.