MENY

Disputas om sosial kapital i offentlige organisasjoner

Arne Endresen disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) om sosial kapital i offentlige organisasjoner tirsdag 23. august.

Sosial kapital er et samlebegrep på en rekke relasjonelle forhold som sosial støtte, nettverk, tillit, normer og rettferdighet.

Å forstå og bruke den sosiale kapitalen som ligger i enhver organisasjon er viktig for organisasjonsutvikling generelt og i offentlige organisasjoner spesielt, viser Endresens avhandling.

I sin forskning har Endresen blant annet undersøkt tillit, rettferdighet og samarbeidsevne i to offentlige organisasjoner: NAV og kommunale sykehjem. Disse tre begrepene utgjør en organisasjons sosiale kapital og kan forstås som den egenskap som setter medlemmene i stand til i fellesskap å løse en organisasjons kjerneoppgaver.  

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Jan O. Jacobsen ved Sjøkrigsskolen i Bergen.

Alle interesserte ønskes velkommen til både prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12. Arrangementet finner sted i auditorium 3 i Kjell Arholms hus.

Kunngjøringen for disputasen