MENY

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Solveig Garnes disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 31. mars 2017.

Hun forsvarer avhandlingen Corporate Governance in Tourist Organizations. Four Papers on Board Roles, Boardroom Behavior and Public Sector Influence.

I sitt doktorgradsarbeid knyttet til Norsk hotellhøgskole, har Solveig Garnes satt styret i fokus og studert reiselivsorganisasjoner i et corporate governance-perspektiv.

Reiselivsorganisasjoner kalles også destinasjonsselskap og organiserer samarbeid mellom aktører med interesser i reiselivsnæringen innenfor en destinasjon. Aktørene er mangfoldige, interessene blant dem mangfoldige og i slike organisasjoner er aktørene gjerne både samarbeidspartnere og konkurrenter. Dette vil kunne påvirke gjeldende praksis for eierstyring og selskapsledelse, styreroller og styreatferd. Garnes favner ulike aspekt ved styring i slike organisasjoner i fire artikler.

Avhandlingen gir innsikt i styring av reiselivet på en destinasjon og den operative virksomheten i samarbeidsorganisasjoner i reiselivet. Gjennom å studere styrearbeid innenfor de sosiale, økonomiske, juridiske og politiske rammene av et helt land utvider denne studien det typiske perspektivet i reiselivsforskningen, som ofte begrenser seg til å studere en eller noen få destinasjoner.

Professor Gro Ellen Mathisen ved UiS har vært hovedveileder, mens professor Einar Marnburg ved UiS har vært medveileder.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Kunngjøring for disputas

Solveig Garnes