MENY

Disputas om terrorsikkerhet i norsk luftfart

Elise Anonby Olsvik forsvarer sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnsikkerhet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS torsdag 5. november 2015.

Angrepene som skjedde 11. september 2001, hadde store konsekvenser for reguleringen av security (terrorsikkerhet) innen luftfart. lnnføringen av EUs securityregelverk på norske lufthavner har ført til massiv økning av detaljstyring på både leder- og ansattnivå.

Olsvik har sammenlignet den norske og islandske innføringen av regelverk etter 11. september 2001. Island ba om fritak for EU-regelverket på sitt nasjonale system og fikk med dette "bestemme i eget hus". Norge valgte derimot å innføre EUs securityregelverk på alle norske lufthavner.

Avhandlingen hennes har tittelen "Challenges of Aviation Security Regulation in Norway post 9/11".

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12. 

Tema for prøveforelesningen er "When do we know that we know enough? Discuss the question with reference to the literature on ethnografic field work methodology and epistemology. Use examples from your own field work"

Professor Ole Andreas Engen ved UiS har vært hovedveileder. Medveiledere har vært professor Hans Christian Sørhaug ved Universitetet i Oslo og professor J. Peter Burgess ved Institutt for fredsforskning.

Disputasen blir ledet av instituttleder Jørn Varhaug, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Bedømmelseskomiteen består av professor Mathilde Bourrier ved Universitetet i Geneve, Sveits, førsteamanuensis Helle Oltedal ved Høgskolen Stord/Haugesund og førsteamanuensis Lars Klemsdal ved UiS.