MENY

Disputas om transport av bevisstløse, skadde pasienter

Per Kristian Hyldmo disputerer for graden philosohiae doctor (ph.d) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet torsdag 6. april 2017.

Han forsvarer avhandlingen Basic airway management in unconscious trauma patients. Current evidence for benefit and harm with special focus on the lateral trauma position.

Ny metode for transport

Hans doktorgradsarbeid peker på en ny metode for transport av bevisstløse, skadde pasienter.

Det er vanlig å anta at bevisstløse, skadde pasienter som ligger på ryggen har større risiko for pusteproblemer på grunn av ufrie luftveier enn hvis de ligger på siden. Men, ifølge eksisterende dogmer, kan det være reell fare for å forverre en rygg- eller nakkeskade hvis pasienter blir snudd over på siden. En ny metode, traumesideleie, søker å kombinere begge disse hensynene. Metoden kan være anvendbar under transport når bare personell med basal opplæring er tilgjengelig.

Velkommen til disputas

Professor Eldar Søreide ved UiS har vært hovedveileder. Medveiledere har vært seniorforsker Gunn E. Vist ved Folkehelseinstituttet og professor MaryBeth Horodyski ved University of Florida, USA.

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 11 og til disputas kl 13.

Kunngjøring for disputas

 

Per Kristian Hyldmo