MENY

Disputas om trening under brystkreftbehandling

Anne Marie Lunde Husebø forsvarer doktoravhandlingen sin i helse og medisin ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS fredag 11. desember 2015.

Husebø har i avhandlingen undersøkt nytteverdien av å trene for kvinner med tidlig brystkreft som er under behandling med cellegift. Hun har også sett på hvilke utfordringer kvinnene hadde knyttet til motivasjon for å trene i behandlingsperioden.

Husebø har funnet at 150 minutter moderat intensitet fysisk aktivitet i uken bidrar til at kvinner med brystkreft opprettholder fysisk kondisjon og aktivitetsnivå, og vender tilbake til samme nivå av fatigue (utmattelse) som før behandling.

Avhandlingen hennes har tittelen: «Exercise during breast cancer treatment. A study of physical and psychosocial outcomes and motivational challenges»

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 12.

Emne for prøveforelesningen er: «Komplementære behandlingsformer ved kreftsykdom – hvor virkningsfulle er disse?»

Professor Lars Edvin Bru ved UiS har vært hovedveileder. Overlege og professor Jon Arne Søreide ved Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Bedømmelseskomiteen består av professor emeritus Sture Åström ved Umeå universitet, professor II Line Oldervoll ved NTNU og førsteamanuensis Marit Alstveit ved UiS.