MENY

Disputas om vann og miljø

Andrea Bagi disputerer til doktorgraden med en avhandling om nedbryting av hydrokarboner i vann.

Torsdag 20. juni 2013 vil Andrea Bagi disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Andrea Bagi forsvarer avhandlingen: “Effect of low temperature on hydrocarbon biodegradation in marine environments.” Hans hovedveileder har vært førsteamanuensis Roald Kommedal og medveileder har vært professor Torleiv Bilstad.

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.