MENY

Disputas om vannbasert, forbedret oljeutvinning

Fredag 20. januar 2017 vil Paul Hopkins disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Paul Hopkins forsvarer avhandlingen: «Water-Based EOR and Initial Wettability in Carbonates»

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Disputasen ledes av instituttleder May Britt Myhr ved Institutt for petroleumsteknologi.

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.