MENY

Disputas om vind- og bølgekraft

Siri M. Kalvig forsvarer sin doktorgrad i offshore-teknologi 17. november 2014. Hun har forsket på forholdet mellom bølger og vind, og dets konsekvenser for vindturbiner til havs.

Mandag 17. november 2014 vil Kalvig disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Kalvig forsvarer avhandlingen «On wave-wind interactions and implications for offshore wind turbines.»

Alle interesserte ønskes velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.

Tittel for prøveforelesning er: «Current best practices in the assessment of wind resources and turbine behaviours in Offshore: Uncertainties, challenges, and future improvements».

Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Disputasen vil bli ledet av instituttleder Per Skjerpe, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS

Siri Kalvig

Siri Kalvig