MENY

Disputas om vindeffekt på broer

Mandag 22. april 2013 vil Ove Mikkelsen disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Mikkelsen forsvarer avhandlingen: “Modelling of wind loads and wind-induced response of a long-span bridge in time-domain” (Modellering av vindlaster og vind-indusert respons av lange broer i tidsplan).

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10.00 og disputas kl. 12.15.
Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Avhandlingen er tilgjengelig på universitetsbiblioteket.