MENY

Disputas om vindkraft

Er den politiske risikoen for stor slik at investorer ikke går inn i vindkraft? Bernt Blindheim forsvarer doktoravhandlingen sin ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS onsdag 9. mars 2016.

Blindheim har i avhandlingen drøftet norsk fornybarpolitikk sett fra et investorperspektiv, med spesielt fokus på vindkraftinvesteringer og politisk risiko.

Spørsmålene som stilles er om koordineringen av klima- og fornybarpolitikken og utøvelsen av støttesystemet og konsesjonssystemet påfører investorene politisk risiko og dermed demper investeringene.

Blindheim konkluderer blant annet med at klimapolitikken er en svak driver for fornybarpolitikken fordi de to politikkområdene er dårlig koordinert.

Avhandlingen hans har tittelen «Norsk fornybarpolitikk sett fra et investorperspektiv: Utformes og utøves norsk fornybarpolitikk på en slik måte at den demper risikoen for investorer og dermed fremmer investeringer i norsk vindkraft?»

Alle interesserte er velkommen til prøveforelesning kl 10 og til disputas kl 13.

Emne for prøveforelesningen er «Norsk vindkraftutbygging i et nordisk komparativt perspektiv: Drivere, virkemidler og resultat».

Professor Oluf Langhelle ved UiS har vært hovedveileder. Audun Ruud ved SINTEF har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av dekan Einar Marnburg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Bedømmelseskomiteen består av professor Atle Midttun ved Handelshøyskolen BI, dr Tor Håkon Jackson Inderberg ved Fridtjof Nansens Institutt og førsteamanuensis Arild Aurvåg Farsund ved UiS.

Bernt Blindheim

Er den politiske risikoen for stor slik at investorer ikke går inn i vindkraft? Bernt Blindheim fra Agder Energi disputerer ved UiS.