MENY

Disputerer om hjerte-lungehjelp til nyfødte

Signalbehandling og analyse av data fra hjerte-lungeredning av nyfødte i lavressursland er av stor betydning i arbeidet med å redusere barnedødeligheten i ressurssvake land.

Oksygenmangel ved fødsel regnes å være en av hovedårsakene til nyfødtdød i verden. Det antas derfor at kvaliteten på hjerte-lungeredningsbehandlingen som gis til en nyfødt som ikke puster selv vil ha stor betydning for sjansene for å overleve.  

I sin doktoravhandling ser Thi Phuong Huyen Vu nærmere på data som er tatt opp under hjerte-lungeredningsbehandlingen utført på nyfødte som ikke puster selv etter fødsel. Dataene er samlet inn i Tanzania og inneholder hjerteratedata og ventilasjonsdata.

Prøveforelesingen er Neonatal monitoring: state of the art and comparison to low resource setting.

Bilde Thi Phuong Huyen Vue

Thi Phuong Huyen Vue