MENY

Disputerer om hydratdannelse i rørledninger

I sin doktoravhandling “Hydrate Formation Kinetics – Experimental Studies and Analytical Methods” vurderer Wei Ke ved Institutt for petroleumsteknologi hvordan bruken av kjemikalier kan redusere risiko og kostnad.

Hydratdannelse under rørledningstransport utgjør et problem for olje- og gassindustrien, og løsningen er ofte tilsetning av "frostvæsker" som metanol eller etylenglykol i høye konsentrasjoner (10 til 60 prosent av vannfasen).  Hydratdannelse i rørledning er forbundet både med sikkerhetsrisiko og økonomiske tap.

Nye typer kjemikalier som virker inn på kinetikken i dannelsesprosessen, er utviklet de senere år og disse kan anvendes i langt lavere konsentrasjoner. Virkningsmekanismene er imidlertid ennå ikke fullt ut forstått og dette forsinke arbeidet med å utvikle det optimale kjemikalet.

Wei Ke har i sitt doktorgradsarbeid studert effektene av forskjellige faktorer som påvirker mekanismene for hydratdannelse med fokus på starten av prosessen (kimdannelsen) der de første byggesteinene til hydratkrystallen dannes. Kan denne blokkeres er mye vunnet. I studiet har en sett på noen utvalgte nye kjemikalier, som virker inn på denne delen av prosessen, i et forsøk på å øke forståelsen av mekanismene som er involvert.

Prøveforelesingen “Recoverable resources of natural gas hydrates in the global energy mix for the coming decade” starter kl 10:00.

Wei Ke

Wei Ke