MENY

Disputerer om ledelse, innovasjon og produktutvikling

Kristiane Marie Fjær Lindland forsvarer sin avhandling i endringsledelse. Studien gir innsikt i hva som kan hemme og hva som kan fremme innovasjonsarbeid i en bedrift.

Tittelen på avhandlingen er ‘«Det forventes at du blander deg inn» - ledelse utøvd gjennom meningsutveksling i produktutvikling’.

Prøveforelesning finner sted kl. 10.00 og oppgitt emne er «The role of physical objects in meaning making, related to processes of New Product Development». Disputasen starter kl. 12.00.

Kristiane Marie Fjær Lindland er tilknyttet Institutt for medie, kultur- og samfunnsfag. Hovedveileder har vært professor Odd Einar Olsen og biveileder har vært førsteamanuensis Carl Cato Wadel.

Les mer om forskningen på relasjonelle aspekter ved arbeid med utvikling av nye produkter.