MENY

Disputerer om oppdrettsøkonomi og marknadsføring

Arne Sørvig disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitskaplige fakultet ved Universitetet i Stavanger fredag 29. januar 2016.

Sørvig forsvarar avhandlinga “Essays in Aquaculture Economics and marketing”. Avhandlinga dreier seg om verdi- og leveransekjeder i oppdrettsnæringa, i hovudsak laks. 

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesning kl. 10:00 og til disputas kl. 12:15.

Arrangementet finn stad i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.

Foto av stipendiat Arne Sørvig

Arne Sørvig