MENY

Disputerer om oppvekst, utdanning og lønn

Venke Furre Haaland forsvarer avhandlingen «Four Essays in Labor Economics».

I sin avhandling viser Venke Furre Haaland hvordan kjønnsrollemønstrene vi vokser opp med forklarer noe av forskjellene mellom menns og kvinners fulltidsarbeid.

Resultatene hennes viser at kjønnsforskjellene blant dem som vokste opp uten likestilte kjønnsroller i familie og lokalmiljø er fire ganger større enn blant dem som vokste opp med likestilling.

Hun har også undersøkt hvordan arbeidsledigheten unge møter når de er ferdige med utdannelsen påvirker lønn, yrkestilknytning og utdanning i voksen alder.

Haaland viser at betingelsene en møter på arbeidsmarkedet som ung, kan gi langvarige konsekvenser. Ungdom som møter høy ledighet har lavere lønn i voksen alder.

Haaland har skrevet avhandlingen ved Handelshøgskolen, UiS.

Disputasen finner sted kl. 12.00. Prøveforelesningen starter kl. 10.00.

Både disputasen og prøveforelesningen er åpne for alle interesserte.

Les mer om forskningen til Haaland.