MENY

Disputerer om risikostyring

Stipendiat Øystein Amundrud ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet disputerer for Ph.D-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen "Contributions to improved risk management in a societal context"

Prøveforelesningen har tittelen "Discuss the role of barrier analysis and management in risk management of socio-technical systems".

Bedømmelseskomitéen består av Associate Professor Henrik Hassel, Lund University, Associate Professor II Rune Winther, Høgskolen i Østfold og Førsteamanuensis Jon T. Selvik, Universitetet i Stavanger (administrator).

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet til Amundrud har vært  professor Terje Aven og medveileder har vært førsteamanuensis Roger Flage, begge ved Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen blir professor Eirik Bjorheim Abrahamsen, Institutt for økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte og avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved UiS.

Bilde Øystein Amundrud