MENY

Doktorgrad om urban design

Lucas Adam Griffith forsvarer sin doktograd onsdag 19. juni 2013. Han har forsket på utforming og bruk av uterom i et norsk nabolag.

Onsdag 19. juni 2013 vil Lucas Adam Griffith disputere for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Lucas Adam Griffith forsvarer avhandlingen: “Structuring Neighbourhood Space – An investigation into the Production of Neighbourhood Space as Planned, Practised, and Lived in Post-Industrial Norway.”

Hans veileder har vært LeRoy Olaf Tonning ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP).

Alle interesserte ønskes herved velkommen både til prøveforelesning kl. 10:00 og disputas kl. 12:15.
Arrangementet finner sted i Kjølv Egelands hus, Auditorium E-164.