MENY

EdTech-konferanse på UiS

Motivasjonen er å bringe sammen skoleledere og lærere som er nysgjerrige på digital læringsteknologi, på tvers av skolenivå. Samtidig inviteres bedrifter og næringslivsledere som er opptatt av læring blant sine ansatte, for å skape et samarbeidsmiljø utover det vante mellom skole og næringsliv.

KnowHow er den første regionale konferansen innenfor digital læringsteknologi som er direkte rettet mot våre egne skoler.

Formålet med konferansen er todelt

  • Å vise hva som er mulig ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner. Dette gjør vi gjennom konkrete eksempel fra såvel lokale som interansjonale aktører

  • Å legge til rette for bedre samarbeid og nettverk på tvers av skolenivå og mellom skolen og næringslivet

Med nysgjerrighet og teknologioptimisme som drivkraft er noe av hensikten med konferansen å inspirere. Det er nok av de kreftene som vil legge stadig flere oppgaver opp i lærerens ryggsekk. KnowHow handler om å trekke i en annen retning. Vi spør heller «Hvordan vi kan vi avlaste læreren, effektivisere klasseromsledelse, bedre forløse potensialet i den enkelte elev.»

Edtech som industri er i kraftig vekst. Teknologi er en endringskraft som kan være disruptiv dersom utsidekreftene får dominere. Mange sektorer snus på hodet av nykommere som ikke lar seg begrense av gamle paradigmer. Er det mulig å nå læringsmålene på en litt annen måte enn det vi er vant til å tenke? På KnowHow ønsker arrangørene å bringe nysgjerrige mennesker sammen.

Initiativtakerne bak KnowHow er NETTOP-UiS, Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune og Markedsføringshuset.

Melder du deg på før nyttår er konferanseavgiften kun 200,-.

Du kan melde deg på her: www.knowhowedtech.no

Velkommen til konferanse!

Logo KnowHow