MENY

Ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Stavanger

Det holdes ekstraordinært møte i styret ved Universitetet i Stavanger tirsdag 23. august 2016 klokken 1600. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

På møtet skal styret behandle organisasjonsutviklingsprosjektet ved universitetet.

På styremøtet i juni gikk styret, med syv mot fire stemmer, inn for ansatt rektor.

På det ekstraordinære styremøtet foreslår direktør John Møst at ordningen innføres fra 1. august 2019.

Direktøren ber ellers styret gå inn for en nærmere utgreing av forslag og konsekvenser av forslag før det konkluderes i prosjektet.

Han foreslår en utgreiing av de økonomiske og faglige sidene ved ny fakultetsstruktur med sikte på implementering 1. januar 2018.

Siden prosjektgruppen som har arbeidet med organisasjonsutviklingen ikke har levert detaljerte modeller for den administrative organiseringen, foreslår han også at det lages et forslag til en gjennomgående administrasjonsmodell som styret deretter skal ta stilling til.

Direktøren mener styrene på nivå to og tre bør legges ned, men er enig med prosjektgruppen i at det må finnes erstatninger som sikrer demokrati og medvirkning før styrene på disse nivåene fjernes.