MENY

Er pensum i engelsk relevant for yrkesfag?

Torleif Sleveland forteller om arbeidet med sin masteroppgave. Han skrev om yrkesretting av engelsk i yrkesfaglig videregående skole.

Det rapporteres om stadig frafall i videregående skole, spesielt på yrkesfag. Er dette fordi pensum ikke er relevant nok? Burde pensum knyttes mer opp mot det faglige? Yrkesretting av engelsk er tema i Torleif Slevelands master i spesialpedagogikk. Han vil fortelle om dette i Universitetsbiblioteket på Ullandhaug mandag 29. september kl. 12.30.

Slevelands interesse for dette som fra hans egen praksis som lærer: Han jobber som lektor på Godalen skole, og ble etter hvert litt oppgitt over at lærebøkene kanskje var for teoretiske for studentene. I masteroppgaven sin analyserer han derfor tre ulike lærebøker. I løpet av sitt arbeid endret han til en viss grad oppfatning: Det er riktig at lærebøkene har en del «kjedelig teori», men dette er kanskje nødvendig for at elevene skal lære god engelsk til generell bruk, og ikke bare kunne snakke om faget sitt på et annet språk?
 

Dette er det andre foredraget i serien "En smak av kunnskap". Vi på biblioteket håper at dette kan være til inspirasjon for andre studenter og stipendiater. Her er det mange gode råd og tips å hente dersom du selv jobber med en større oppgave, eller planlegger å gjøre det senere. Sleveland gjennomførte sin mastergrad på deltid i voksen alder mens han var i full jobb, og han vil snakke litt om sine erfaringer med dette.

Ta med matpakken og møt opp i biblioteket, så får du en smakebit av den ferskeste forskningen ved UiS! Det blir servert kaffe og te. Alle er hjertelig velkommen!

Bilde av Torleif Sleveland