MENY

Erasmus+ informasjonsmøte: Ansattmobilitet

Internasjonalt kontor arrangerer informasjonsmøte for alle UiS-ansatte om hvordan man kan bruke Erasmus+ ansattmobilitet til undervisning, studiebesøk, hospitering, kurs eller lignende i utlandet.

Ansattmobilitet

Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet gir UiS-ansatte anledning til å undervise og/eller drive egen kompetanseheving gjennom kortvarige besøk ved universiteter og høgskoler i Europa. Kurset vil gi en oversikt over mulighetene, en gjennomgang av søknadsprosessen og eksempler på program. Økonomiske og praktiske forhold vil også dekkes.

Tid: 10:15 - 11:30
Sted: Arne Rettedals hus, rom G-202

Målgruppe: Alle ansatte ved UiS.
Kaffe/te, frukt.
Påmelding her innen 10. november

Erasmus pluss logo EU flagg