MENY

Erasmus+ informasjonsmøte: Global mobilitet

Internasjonalt kontor arrangerer informasjonsmøte om Erasmus+ Global mobilitet, et nytt tiltak innen Erasmusprogrammet som gir oss muligheter til å inngå utvekslingsavtaler og organisere mobilitet med land utenfor Europa.

Erasmus+ Global mobilitet

Erasmus+ Global mobilitet er et nytt tiltak som gir muligheter for å etablere mobilitetssamarbeid med land utenfor Europa. Seminaret vil ta for seg rammeverket, organisering av søknad gjennom Internasjonalt kontor og praktiske forhold ved forberedelse og gjennomføring av mobilitetsprosjekt.

Tid: 12:15-14:00
Sted: Arne Rettedals hus, G-201

Målgruppe: Vitenskapelig ansatte som ønsker å styrke kontakt med samarbeidspartnere utenfor Europa, ogadministrativt ansatte i støtteroller

Kaffe/te, frukt.
Påmelding her innen 13. november

Erasmus pluss logo EU flagg