MENY

Erasmus+ informasjonsmøte: Kunnskapsallianser og Kapasitetsbygging

Erasmus+ Kunnskapsallianser er prosjekter som knytter universiteter og arbeidsliv sammen for å skape nye innovative løsninger. Erasmus+ Kapasitetsbygging er prosjekter der målet er å bygge kapasitet ved institusjoner og utdanningssystem i partnerland utenfor Europa.

Internasjonalt kontor arrangerer informasjonsmøter om ulike Erasmus+ tiltak nå i november. Den 18. november er turen kommet til de store prosjektene i Erasmus+ :

  • Erasmus+ Kunnskapsallianser er prosjekter som knytter universiteter og arbeidsliv sammen for å skape nye innovative løsninger
  • Erasmus+ Kapasitetsbygging er prosjekter der målet er å bygge kapasitet ved institusjoner og utdanningssystem i partnerland utenfor Europa.

Innledere:
Katrine Moland Hansen, SIU (Kunnskapsallianser)
Sidsel Holmberg, SIU (Kapasitetsbygging)

Målgruppe: Alle ansatte med interesse for innovativt samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv og/eller globale partnerskap for kapasitetsbygging, utviklingsprosjekter.

Tid: 12.15 – 15.00
Sted: Hagbard Lines hus, U-205

  1. Overordnet presentasjon: hva er Erasmus+ generelt, hva er målene og prioriteringene, og litt generelt knyttet til Key Action 2, synergier til andre virkemidler
  2. Kapasitetsbygging: prioriteringer, hva kjennetegner prosjektene, eksempler,
  3. Kunnskapsallianser: hva er Kunnskapsallianser, prioriteringer, hvilke forventninger stilles til gode prosjekt, eksempler,
  4. Evalueringskriterier og generelle forventninger til søknaden
  5. Prosjektetableringsstøtte

Søknadsfrist for disse tiltakene er henholdsvis 26. februar 2016 for Kunnskapsallianser og 10. februar 2016 for Kapasitetsbyggingsprosjekter.

Det er mulig å søke innen 1. desember 2015 om prosjektetableringsstøtte for å forberede en søknad til EU innen de ovenfor gitte fristene. Les mer om prosjektetableringsstøtte her.

Påmelding her frem til arrangementsdagen

Erasmus pluss logo EU flagg