MENY

European Hospitality Forum

Norsk hotellhøgskole (NHS) ved UiS inviterer til European Hospitality Forum. Tittel på mandagens forum er «Waste in the Hospitality industry: What can be done?». Forumet er åpent for alle interesserte.

European Hospitality Forum inviterer eksperter innenfor sitt fagområde som formidler sitt budskap gjennom 30 minutters innledninger. På forumet inviteres både næringsliv, studenter, ansatte og andre interesserte til å delta.

Tema for mandagens European Hospitality Forum er konsumpsjon, og hvordan avfall representerer ulike sider av hvordan mennesker lever og kan leve. Hvordan engasjerer det folk flest  nasjonalt og internasjonalt? Hva forskes det på og hvordan kan denne forskningen hjelpe næringen?

Mandag 7. oktober er følgende eksperter invitert:

Tristram Stuart, britisk aktivist og forfatter
Stuart er vinneren av den internasjonale miljøprisen, The Sophie Prize 2011. Prisen fikk han for sin innsats mot kasting av mat. Han har også gitt ut flere bøker, blant annet boken The Bloodless Revolution (2006).

Bent E. Mikkelsen, Aalborg Universitet
Bent E. Mikkelsen er en anerkjent forsker på feltet konsumpsjon og har produsert en mengde vitenskapelige artikler nasjonalt og internasjonalt.

Velkommen!