MENY

Faglig påfyll i lunsjen

Nettverk for kjønnsforskning inviterer en forsker, student eller venn av nettverket til å holde et foredrag på 15 minutter om forskningsfeltet sitt eller et tema vedkommende er opptatt av for tiden.

Ingeborg Foldøy Solli snakker om sin forskning på fedrekvote og fars deltakelse i barns liv.

Velkommen!