MENY

Fagseminar: Grenseoverskridende oljesøl fra petroleumsinstallasjoner i Barentshavet

Åpent fagseminar på Handelshøgskolen ved UiS med Kristoffer Svendsen, forsker, Ph.D., K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT.

FAGSEMINAR VED HHUIS

Velkommen til åpent fagseminar på Handelshøgskolen ved UiS, fredag 4. desember kl 12:15-13:15 med Kristoffer Svendsen, forsker, Ph.D., K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT. Han disputerte i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i år, og vil gjerne presentere doktorgradsarbeidet sitt. Foredraget vil ha en varighet på ca. 45 minutter, med tema

Grenseoverskridende oljesøl fra petroleumsinstallasjoner i Barentshavet - - Norske og russiske erstatningsregler og utmåling av miljøskade

Avhandlingens tittel er: “Compensable damage ex delicto as a result of harm in the Barents Sea caused by petroleum spills from offshore installations. A Norwegian and Russian comparative legal analysis of conflict of laws, the concept of harm, losses suffered by third parties, and environmental damage and its valuation and calculation, caused by petroleum spills from offshore oil rigs and installations in the Barents Sea.”