MENY

Fall ved Parkinsons sykdom

Ylva Hivand Hiorth disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger på fall i tidlig fase av Parkinsons sykdom.

I doktorgradsarbeidet har Hiorth undersøkt hvordan forekomst av fall utviklet seg de første sju årene og senere ved mer framskreden sykdom. 

Hennes forskning viser at fall er svært utbredt blant pasienter med Parkinsons sykdom, ikke bare ved etablert sykdom, men også blant pasienter som nylig har fått diagnosen. Helsepersonell må derfor identifisere personer med høy fallrisiko tidlig i sykdomsforløpet, slik at forebyggende tiltak kan settes i gang.

I befolkningen over 60 år har én prosent Parkinsons sykdom. Det ventes en økning av sykdomstilfeller i takt med stigende gjennomsnittlig levealder. Forstyrrelser i gangfunksjon og balanse er et velkjent problem med sykdommen, men dette har hittil vært mest studert ved mer framskreden sykdom. Forebygging av fall har derfor ikke vært en del av pasientforløpet i tidlig fase av sykdommen.

Avhandlingen har tittelen: Falls in Parkinson's disease.

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning kl 9.15 og til disputas kl 11.

Kunngjøring for disputas

Ylva Hivand Hiorth

Ylva Hivand Hiorth er spesialfysioterapeut ved SUS. (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger)