MENY

Fellesmøte om kommunereformen

Den 9. september inviterer Vitenskapsakademiet i Stavanger og Statsviterforeningen i Rogaland til fellesmøte om kommunereformen.

Målet er å sette den inn i et større perspektiv enn de konkrete grensediskusjonene som preger dagens debatt. Hovedinnleder er professor emeritus Harald Baldersheim fra Institutt for statsvitenskap (UiO).

Tittelen på innlegget er "Kommunereforma i demokratisk perspektiv: Er smått så godt, er stort så flott?". Baldersheim er en av landets ledende kommuneforskere med omfattende kunnskaper om kommunesektoren i Norge, Norden og Europa. Innlegget vil både ta opp den den pågående norske debatten, og relatere den til utviklingen i andre land.

Kommentator er Einar Leknes, som er direktør for IRIS samfunn. Leknes har særlig forsket på styringsutfordringer i flerkommunale byregioner. Møtet holdes hos Arkeologisk Museum og starter kl. 18.

Logo Vitenskapsakademinet

Logo Vitenskapsakademinet