MENY

Finn Egil Tønnesen om metakognisjon

Har begrepet metakognisjon sin rettmessige plass i dagens diskurs om skole og pedagogikk? I dette foredraget drøfter professor Finn Egil Tønnessen hvilke muligheter og begrensninger kognitiv psykologi har i pedagogikken.

Metakognisjon er er et hyppig forekommende begrep i dagens diskurs om skole og pedagogikk. I Ludvigsen-utvalgets rapport Fremtidens skole holdes begrepet metakognisjon opp som et tjenlig begrep for fremtidens skole, begrepet er også sentralt i mange opplæringsprogrammer.

I foredraget bygger professor Finn Egil Tønnesen på resonnement presentert i sin nye bok Can we read letters. Reflections on fundamental issues in reading and dyslexia research (2014 - Open access)

 

Tid: Tirsdag 2. juni - kl. 12.15-13-30
Sted: Universitetet i Stavanger - Hagbard Line-huset (Rom HL U-205)


Foredraget er det første av tre foredrag med utgangspunkt i boka "Can we read letters", de to neste blir 8. og 22. september 2015.

  • 8. September, 12.15-13.30 (rom blir opplyst senere): Trenger vi dysleksibegrepet? v/ Finn Egil Tønnessen
  • 22. September, 12.15- 13.30 (rom blir opplyst senere): Hermeneutikk og leseopplæring v/Finn Egil Tønnessen
Forside: Boka Can we read letters (ill: bilde av gammelt bibliotek)