MENY

Finnes en beste HRM-praksis?

Bøkene Strategisk HRM 1 & 2. Nytt lærebokverk i to bind fra Cappelen Damm, redigert av professor Aslaug Mikkelsen og førsteamanuensis Thomas Laudal, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger lanseres på HR-seminar i Stavanger Næringsforening.

Som ledere er vi opptatt av hva som skal til for at arbeidstakerne skal yte maksimalt for sin arbeidsgiver. Både næringslivet og akademia er opptatt av om det finnes en beste praksis HRM og hva den eventuelt består av. Ikke minst hva som skal til når bedriften i tillegg har utenlandsk arbeidskraft.

Arrangementet har egen påmeldingsside.

PROGRAM

12.00:  Registrering, lunsj og bli kjent-runde.

12.30:  Velkommen! Trude Hembre, Næringsforeningen.

12.35:  Strategisk HRM 1 & 2. Nytt lærebokverk i to bind fra Cappelen Damm, redigert av professor Aslaug Mikkelsen og førsteamanuensis Thomas Laudal, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.
• Moter og evidens i strategisk HRM og perspektiver på HRM i de nye bøkene. Professor Aslaug Mikkelsen.
• Finnes en beste praksis i HRM? Professor Aslaug Mikkelsen.
• Prestasjonsbasert lønn – muligheter og utfordringer. Professor Ola Kvaløy.
• Betydningen av formelle og uformelle institusjoner for HRM-praksis i multinasjonale selskaper. Førsteamanuensis Jon Erland Lervik.

13.55: Pause

14.15: Kulturforståelse som suksesskriterium. Hvilke innspill har bedriftene og utenlandske medarbeidere selv spilt inn som viktige? Presentasjon av to mastergradsoppgaver juni/september 2014.
• Grunnleggende kulturforståelse som et suksesskriterium for å arbeide i nytt land. Anna Ulanova, UIS.
• Tverrkulturell trening og dens betydning for utenlandske arbeidstakeres kulturtilvenning. Ane Andreassen, Grenoble Graduate School of Business, London.

14.35: Stavanger kommune – medlemskap i ICC (Intercultural cities) – engasjement og kunnskap.
Ingrid Hauge Rasmussen, seniorrådgiver, mangfold og integrering Stavanger kommune.

14.55: Skal vi sette oss noen regionale og hårete mål frem til neste HR-møte i oktober?
Q&A, Randi Mannsåker, Næringsforeningen.

15.10: Oppsummering og avslutning.