MENY

Flerspråklighet i engelske senmiddelaldertekster

Delia Schipor disputerer for ph.d.-graden i lesevitenskap .

Schipor har sett på tekster skrevet i England i perioden 1400-1525 og undersøkt hvordan forskjellige språk brukes til ulike tekster og bruk av forskjellige språk i en og samme tekst.

Hun har også analysert de praktiske funksjonene til flerspråkligheten.

I alt har Schipor undersøkt 7070 tekster fra tre forskjellige tekstsamlinger fra Hampshire Record Office: Winchester City Archives, Jervoise Family og Winchester Diocese.

Tekstsamlingene representerer tre hovedfelt: kommunal administrasjon, herregårdsadministrasjon og bispedømmeadministrasjon.

Avhandlingen har tittelen «A Study of Multilingualism in the Late Medieval Material of the Hampshire Record Office». Den er tilgjengelig for gjennomsyn på biblioteket ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Alle interesserte er velkomne til prøveforelesningen som begynner klokken 10.00 og til selve disputasen som begynner klokken 12.00.

Tildelt emne for prøveforelesningen er «The challenges of a multilingual approach in studying Middle English».

Bedømmelseskomitéen vil bestå av dosent Laura Wright fra Universitetet i Cambridge, professor Matti Peikola fra Universitetet i Turku og professor Oliver Traxel fra Institutt for kultur og språkvitenskap ved UiS.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Merja Stenroos ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS. Medveileder har vært  førsteamanuensis Kjetil Vikhamar Thengs ved IKS.

Disputasen blir ledet av instituttleder Odd Magne Bakke ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.