MENY

Forbindelser over Nordsjøen

Fortidsminneforeningen i samarbeid med AM-UiS setter søkelys på forbindelser over Nordsjøen. To historikere og en arkeolog; Arnvid Lillehammer, Anne Crone og Kate Newland, skal snakke om tømmerhandel mellom Norge/Rogaland og Skottland på 15- og 1600-tallet fra hver sitt ståsted. Den skotske arkeologen Anne Crone er invitert til Norge gjennom Fischer-Lindsay-fondet som har til formål å utveksle foredragsholdere mellom Norge og Skottland med kulturminner, arkitektur- og kulturhistorie som tema.