MENY

Foredrag: "Å lære celler nye triks"

Nobelprisen i medisin 2012 gikk til nyvinninger innen "omprogrammering" av menneskeceller. Det blir tema torsdag 11. april, når professor Philippe Collas ved Institutt for medisinske basalfag, UiO, holder foredrag.

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til åpent møte på Arkeologisk museum. Tema: kan man forvandle en moden celletype til hvilken som helst annen celletype?

Nobelprisen i medisin i 2012 ble tildelt Sir John B. Gurdon og Shinya Yamanaka “for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent”. Så enkelt sagt, ja – Gurdon og Yamanaka har, med førti års mellomrom, overbevist verden om at en spesialisert celle kan “omprogrammeres” til en pluripotent stamcelle – en (veldig) umoden celle som kan gi opphav til hvilken som helst celletype. 

Denne oppdagelsen åpner dørene til nye muligheter innen landbruk, biotek-industri og medisin. Verdens mest berømte sau, Dolly, ble klonet som en følge av Gurdons oppdagelse av at kloning av dyr var mulig. Terapeutisk kloning ble også dermed en teoretisk mulighet, mens

Yamanaka fikk prisen for oppdagelsen av en metode for å lage pluripotente stamceller uten kloning. Dette foredraget tar for seg historikken bak Gurdons og Yamanakas oppdagelser, beskrivelser av de fundamentale prinsippene som danner grunnlaget for disse funnene, og mulige konsekvenser for dagens bioteknologi og regenerativ medisin.

Foredraget er gratis og åpent for alle.