MENY

Foredrag med Eivind Stensholt

Eivind Stensholt fra Norges Handelshøgskole holder foredraget "Å velge valgmetode".

Ved preferansevalg gir velgeren en mer eller mindre fullstendig rangering av alternativene eller kandidatene. Vi skal se på tre store familier av preferansevalg, nemlig poengvalg, Condorcet-valg og stemmeoverføringsvalg. Denne siste familien omfatter valgmetoder som etter hvert er tatt i bruk ved norske universiteter, inkludert UiS. Samspillet mellom opptellingsreglene og velgernes adferd avgjør et valg. Viktige problemer melder seg allerede i valg med tre kandidater. Presentasjon av opptellingsreglene vil bli kombinert med geometriske modeller av velgernes preferanser.