MENY

Foredrag med professor Cassian Yee

Norges tekniske vitenskapsakademi, Vitenskapsakademiet i Stavanger og TEKNA inviterer til åpent møte onsdag 20. februar kl 19:00 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt. 30.

The 2018 Nobel prize in medicine – the discovery of immune therapy and its importance in cancer treatments

Foredragsholder: Professor Cassian Yee, Md Anderson Cancer Center, Houston

Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2018 ble tildelt James P. Allison og Tasuku Honjo, for deres arbeid med kreftbehandling gjennom immunterapi.

Allison er en amerikansk immunolog og professor ved M.D. Anderson Cancer Center i Texas. Honjo er lege, forsker og professor ved Kyoto University i Japan, hvor han også tok utdanningen sin.

Arbeidet deres har lagt grunnlaget for immunterapibehandling mot kreft, hvor kroppens eget immunforsvar brukes for å ta livet av kreftceller. Metoden gjør det mulig å behandle kreft som tidligere ble sett på som uhelbredelig

Foredragsholderen professor Cassian Yee er en nær medarbeider av James P Allison.

Dr. Yee is a Professor in the Department of Melanoma Medical Oncology and Department of Immunology at University of Texas MD Anderson Cancer Center and Director of the Solid Tumor Cell Therapy Program. He previously held the position of Professor at Division of Oncology at the University of Washington and a Member in Program in Immunology, Clinical Research Division of the Fred Hutchinson Cancer Research Center.

The Yee Lab is developing adoptive cellular therapy as a treatment modality for patients with malignant and viral diseases. Over the last 18 years, Dr. Yee’s research has been focused on the isolation of autologous antigen-specific T cells from the peripheral blood, manipulation of immune modulating parameters to enhance effector function and persistence and their expansion to numbers sufficient for adoptive transfer and in vivo tracking

Møtet skjer i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus og Folke Hermannsens Fond

Professor Cassian Yee

Professor Cassian Yee