MENY

Foredrag om Martin Luther og protestantene

Forum for historie, kultur og samfunn inviterer til to foredrag om Martin Luther. Det første foredraget tar for seg Martin Luther og noen synspunkter på hans rolle som historisk katalysator. Det andre foredraget handler om protestantene i Nord-Europa.

Professor Torstein Jørgensen, Misjonshøgskolen, holder foredraget "Hvem var denne Martin Luther? Noen synspunkter på hans rolle som historisk katalysator".

I foredraget vil Jørgensen gå nærmere inn på hva som var Luthers egne viktigste anliggender og vise hvorledes disse traff et sett av svært brennbare strømninger i tiden. På denne måten fremstod han som en historisk figurant som påkalte en enorm oppmerksomhet og interesse i samtiden, og som kom til å sette varige spor etter seg for ettertiden. For utviklingen av europeisk historie fremstår derfor Luther som én av "de få store".

Professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Universitetet i Stavanger, vil holde foredraget "Protestantane i Nord-Europa: lesinga, oppsedinga og det åndelege".

For Luther var skolen like viktig som kirken og hjemmet. Luther mente at de troende måtte lese bibelen selv og for å gjøre det måtte de lære å lese. Samtidig fikk skolene i oppgave å oppdra barna til å bli nyttige borgere i den protestantiske staten, der det verdslige stod over kirken. I foredraget vil Kvalsvik Nicolaysen utdype viktige sider ved den protestantiske kulturen.

Velkommen!