MENY

Foredrag om Nobelprisen i fysikk 2015

Sigbjørn Hervik, professor ved UiS, holder foredrag om Nobelprisen i fysikk 2015, om oppdagelsen den ble gitt for og betydningen av denne.

Nobelprisen i fysikk ble i 2015 gitt til Takaaki Kajita, leder for Super-Kamiokande-eksperimentet i Japan og Arthur B. McDonald, leder av forskningsgruppen rundt Sudbury Neutrino Observatory i Canada, for deres observasjon av nøytrinooscillasjoner. Disse observasjonene var de første sikre indikasjonene på at nøytrinoer faktisk har masse (selv om den kan være veldig liten).

I foredraget vil professor Hervik prøve å gi en forklaring på deres oppdagelse og dens betydning for teorien om nøytrinoet. Spesielt skal han drøfte hvorfor nøytrinooscillasjoner betyr at nøytrionet har masse.

Bilde av Professor Sigbjørn Hervik

Professor Sigbjørn Hervik