MENY

Foredrag om norsk arbeidsmigrasjon til Nord-Amerika på slutten av 1800-tallet

Professor Inger Marie Okkenhaug, fra Høgskolen i Volda, holder foredrag om Transatlantiske institusjonsbyggere: Norske diakonisser i New York, Minneapolis og Chicago, ca. 1880-1930.

Flertallet av det store antall norske emigranter som reiste til Nord-Amerika på slutten av 1800-tallet, var ugifte kvinner og menn som søkte arbeid. Av de kvinnelige emigrantene arbeidet flesteparten som tjenere både i Norge og i Amerika. En gruppe kvinner som skilte seg ut fra de ufaglærte, var diakonissene.

Dette innlegget vil fokusere på to av de profesjonsutdannende diakonissene, Elizabeth Fedde (1850-1921) og Ingeborg Sponland (1860-1951). De to kvinnenes transnasjonale arbeidsliv gir innblikk i 1800-tallets profesjonsutdannede, transatlantiske velferdsarbeid.

Sentrale spørsmål er: Hva karakteriserte overføringen av norsk diakonissearbeid, som inkluderte både bistand, sykepleie, og åndelig omsorg til nordamerikanske forhold? Hvordan ble dette arbeidet mottatt og på hvilke måter ble det tilpasset lokale forhold? Hvilken rolle spilte kjønn og religion for denne arbeidsmigrasjonen?