MENY

Foredrag om norsk bistand

Dr Øyvind Eggen i Norad holder foredrag i Arkeologisk museum onsdag 3. desember kl 1900. Foredraget har tittelen: «Vestlig bistand ved et veiskille».

Vestlig bistand startet som avgrensede prosjekter for å bidra til konkrete forbedringer i fattige land, men over tid har giverne økt sine ambisjoner om å bruke bistand som virkemiddel til å skape varige endringer i stater og samfunn. Det gjør at bistand er blitt mer krevende og komplisert, og kan oppfattes som formyndersk. 

Hittil har bistand likevel blitt akseptert av fattige land som ikke har hatt andre valg. Etter hvert som de fleste fattige land får noe bedre økonomi og får tilgang til bistand fra ikke-vestlige land, vil de i økende grad avvise vestlig bistand, om ikke vestlige givere er villig til å legge om bistanden.

Dette er blant påstandene til Øyvind Eggen i boka "Western aid at a crossroads". 3. desember kommer han til Vitenskapsakademiet for å utdype nærmere.

Stavangermannen Øyvind Eggen har erfaring med praktisk bistandsarbeid og fra forskning på bistandens effekter. Han er nå fagdirektør for evaluering i Norad, men vil i hovedsak snakke på grunnlag av tidligere arbeid som forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Det er Vitenskapsakademiet i Stavanger som står bak arrangementet. 

Åpent møte - alle er velkomne!

Øyvind Eggen

Dr. Øyvind Eggen